Preduzetnički portal

Preduzetnički portal

informatorJUN-2016rs-01.jpg

2016. June 23. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Jun/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o inspekcijskom nadzoru

informatorMAJ-2016rs-01.jpg

2016. May 19. | Preduzetnički informator, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Maj/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
- Primena člana 67. stav 4. Zakona o turizmu
- Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju
- Novi Zakon o opštem upravnom postupku
- Zakoni iz oblasti zaštite životne sredine
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku...

informatorMART-2016rs-01.jpg

2016. March 18. | Preduzetnički informator, Informatori, Preduzetnički informator

Preduzetnički informator Mart/1-2016

Bitne informacije za preduzetnike, d.o.o. i poljoprivredne proizvođače!
Sadržaj Preduzetničkog informatora:
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vesti

Vesti

plakHUCMYK (1).jpg

2016. April 09. | Vesti

Takmičenje za inovativne, mlade preduzetnike iz okoline Subotice

Cilj takmičenja je podsticanje preduzetničkog duha mladih i pružanje mogućnosti za razvoj njihovih talenata kroz izradu takmičarskih radova.