Kancelarija u Subotici

Upravitelj: Tivadar msc Bunford

 

Stručni koordinator: Verona mr Molnar

 

 

Subotica, Age Mamužica 13/II

Tel.: 024 557 015

Fax: 024 555 775

E-mail: office@vfhalo.eu